Masteropleidingen

Onze masteropleidingen zijn voor leidinggevenden en professionals die vanuit een academische benadering complexe praktijkvraagstukken willen doorgronden. Heeft u de ambitie uw kennis en handelings-repertoire uit te breiden? Wilt u uw  persoonlijke impact vergroten? Om met meer overtuigingskracht uw omgeving te benaderen, maar juist ook om naar de toekomst toe de koers te bepalen?

Professional Master Strategy & Leadership (MSc)

De professional Master Strategy & Leadership is een te personaliseren programma voor managers en professionals die vanuit een academische benadering complexe, praktijkgerichte vraagstukken willen onderzoeken. Achterliggende gedachte? Verschillende invalshoeken verrijken en zetten aan tot visievorming. Naast een onderzoekende houding werkt u aan de ontwikkeling van uw leiderschap en strategisch vermogen en verbreedt u uw handelingspraktijk als vernieuwer en koersbepaler. Programmaonderdelen die in het verleden gevolgd zijn in het Flexibel Academisch Masterprogramma van AOG School of Management kunnen worden ingebracht in dit geaccrediteerde programma.

 • Actuele kennisbasis in algemeen management
 • Vermogen tot conceptueel en interdisciplinair denken
 • Context onafhankelijke strategische vaardigheden
 • Persoonlijk leiderschap met een onderzoekende grondhouding
 • Geïnspireerd voor een volgende fase in uw levensloopbaan
Persoonlijk studieadvies? Neem contact op met:
Contactpersoon Link
Team studieadvies 088-5561000 info@aog.nl

Professional Master Strategy & Leadership (MSc)

De professional masteropleiding Strategy & Leadership is een programma voor managers en professionals die zich willen kwalificeren op academisch niveau. In deze opleiding leert u vanuit een academische benadering om te gaan met complexe, praktijkgerichte vraagstukken.

U gaat academische kennis en vaardigheden gebruiken om strategische en leiderschapsvraagstukken te ontrafelen.  U ontwikkelt hierdoor uw onderzoekend vermogen en uw persoonlijk leiderschap.

Na deze masteropleiding bent u in staat om vanuit een besef van diversiteit waar te nemen, te waarderen en te integreren. U kunt de verbinding maken tussen drijfveren van individuen en de ontwikkeling van organisaties. U beseft dat moderne organisaties dermate open zijn, dat hun ontwikkeling niet los te zien is van de grotere vraagstukken zoals schaarste aan water, voedsel en een goed klimaat.

Tijdens de opleiding werkt u aan uw visie, leiderschap en strategisch vermogen zodat u beschikt over competenties die nodig zijn de koers te bepalen en vernieuwing te realiseren. Na het afronden van deze masteropleiding kunt u een ontwerp vertalen in een authentiek handelingsrepertoire en beschikt over coachende vaardigheden en overtuigingskracht.

Unieke flexibele opzet van het programma

Het onderwijsprogramma van de professional master Strategy & Leadership bestaat uit verschillende, apart te volgen onderdelen. U kunt zelf de doorlooptijd van dit programma bepalen, met een minimum van tweeënhalf jaar en een maximum van acht jaar.

Tevens is het mogelijk het onderwijsprogramma te personaliseren. Ongeveer de helft van het programma kiest u zelf uit de vijftien leergangen die wij aanbieden.

Reflectie en interactie

Tijdens de professional masteropleiding Strategy & Leadership leert u niet alleen door de inspirerende dialogen met de docenten, maar juist ook van elkaar. De meerwaarde ontstaat door groepsgewijze ontmoeting met uw mededeelnemers, werkzaam in verschillende branches en met een grote diversiteit in achtergrond en ervaring. Ook de interactie tussen theorie en praktijk en de herinterpretatie van eerder opgedane kennis en ervaring, reflectie, zorgen voor een maximaal leerrendement.

Executive MBA (MSc)

De praktijkgerichte Executive MBA opleiding is een internationaal georiënteerd programma voor managers, teamleiders en stafleden die hun bedrijfskundige kennis willen uitbreiden en hun leiderschapspotentieel verder willen ontwikkelen. Deze Nederlandstalige deeltijd MBA wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van leiderschapsontwikkeling, bedrijfskundige verdieping en academische vaardigheden. In projecten brengt u het geleerde direct in de praktijk. De studiereizen naar de Verenigde Staten en Zuid Afrika laten u kennismaken met leiderschap in andere contexten. De filosofie achter deze MBA is dat je pas een ander kunt leiden als je jezelf kunt leiden.

 • Ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap staat centraal
 • U verbreedt en verdiept uw bedrijfskundige kennis
 • U leert vanuit academisch perspectief naar vraagstukken kijken
 • Internationaal georiënteerd
 • Een geaccrediteerde Master of Science (MSc)
Persoonlijk studieadvies? Neem contact op met:
Contactpersoon Link
Charlotte Spanjaard 053-2404040 studieadvies@tsm.nl

Executive MBA (MSc)

De Executive MBA opleiding is een internationaal georiënteerd programma voor managers, teamleiders, projectleiders en stafleden die willen doorgroeien naar een management- of directiefunctie. Deze Nederlandstalige deeltijd MBA wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van leiderschapsontwikkeling, bedrijfskundige verdieping en academische vaardigheden.  Met de opgedane kennis en nieuwe inzichten gaat u, al gedurende de opleiding, direct aan de slag in uw eigen organisatie.

Leiderschapsontwikkeling als rode draad

De filosofie achter onze Executive MBA is dat u pas een ander kunt leiden, als u zichzelf kunt leiden. Het vergroten van uw zelfkennis is het startpunt van uw leiderschapsontwikkeling in de opleiding en vormt de rode draad door het gehele programma.

Flexibele fases in het programma, pre-master, projecten en internationale reizen

In de pre-master van het programma breidt u uw theoretisch kader uit en wordt u geschoold in onderzoeksmethodologie. U maakt in deze fase  de mindshift van manager naar onderzoeker.

Na de pre-master volgen de twee fases van de Executive MBA. Waarin u uw bedrijfskundige basis verbreedt en verdiept en werkt aan uw leiderschapsontwikkeling op basis van een persoonlijk ontwikkel assessment. In deze fase van het programma neemt u ook kennis van bedrijfskunde en leiderschap in een andere context. U bezoekt de Annual Conference van de Academy of Management in de Verenigde Staten en neemt deel aan een op maat samengesteld programma in Zuid- Afrika. In diverse projectvormen past u individueel of in groepsverband uw bedrijfskundige kennis toe in de praktijk .

De Executive MBA is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie erkend als wetenschappelijk master. Na afronding van deze opleiding ontvangt u de MSc. graad.

 

MBA Innovation & Leadership

Focus van de MBA Innovation & Leadership ligt op innovatief ondernemen en het creëren van nieuwe waarde, gecombineerd met bedrijfskundige verdieping, onderzoekend vermogen en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Deze deeltijd MBA voor bestuurders, ondernemers, zelfstandigen, managers en professionals heeft een internationale oriëntatie, maar de voertaal is Nederlands. De dialoog en het contact tussen deelnemers, docenten en werkveld staat centraal. Uniek is het ontwerpgerichte onderzoek middels een Innovation Lab, met als resultaat een prototype van een werkende onderneming met een onderscheidende, vernieuwende waarde propositie. De MBA Innovation & Leadership is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

 • Focus op de ontwikkeling van innovatief ondernemerschap
 • Analytisch vermogen en onderzoeksvaardigheid
 • Waarde creatie initiëren, conceptualiseren, en faciliteren
 • Bedrijfskundige verdieping
 • Groei in stimulerend en transformerend leiderschap
Persoonlijk studieadvies? Neem contact op met:
Contactpersoon Link
Team studieadvies 088-5561000 info@aog.nl

MBA Innovation & Leadership

De MBA Innovation & Leadership is voor bestuurders, ondernemers, zelfstandigen, managers en professionals die hun innovatief ondernemerschap willen ontwikkelen. Het verwerven van competenties op het gebied van innovatief ondernemen wordt gecombineerd met bedrijfskundige verdieping, onderzoekend vermogen en de ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap.

Nieuwe waarde (proposities)

Het creëren van nieuwe waarde voor stakeholders staat centraal in deze Nederlandstalige, deeltijd MBA. Na de opleiding bent u in staat het gehele traject,  van idee- en visievorming, het uitwerken van visie naar concept en de uiteindelijke realisatie in een product- en/of procesinnovatie, te doorlopen. Er is uitgebreid aandacht voor de ondernemers- én leiderschapsvraagstukken die een iteratief ontwikkelproces met zich meebrengt.

Uniek Innovation Lab

Het ontwerpgerichte masteronderzoek krijgt binnen deze MBA gestalte door het doorlopen van een Innovation Lab. Het eindresultaat is de realisatie van een prototype van een werkende onderneming met een onderscheidende, vernieuwende waardepropositie.

De MBA Innovation & Leadership is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

In deeltijd uw Mastertitel halen?

Flexibele Master opleidingen,  die studeren naast uw baan mogelijk maken. Wij hebben meerdere geaccrediteerde opleidingen in ons portfolio. Allen verschillend in oriëntatie, doelgroep, type afstudeeronderzoek en toelatingsniveau. Maar allen hebben gemeen dat ze te combineren zijn met werk en privé. Redenen om te studeren naast uw baan? * U heeft meer verantwoordelijkheden gekregen; * U wilt uw kennis verbreden en verdiepen; * De vraagstukken zijn complexer geworden; * U wilt een betere leider worden. Wilt u ook studeren naast uw baan? Om nu, in uw werk, de strategische uitdagingen het hoofd te bieden en naar de toekomst toe de regie over uw loopbaan in eigen hand te nemen? Een recente Masteropleiding onderstreept dat. Nog even kort op een rij wat AOG TSM Business School kan bieden:

 • Master Strategy & Leadership; visieontwikkeling voor strategische leiders die koers willen bepalen     
 • Executive MBA;  leiderschapsontwikkeling: je kunt pas een ander leiden als je jezelf kunt leiden         
 • MBA Innovation & Leadership; ontwikkel innovatief  ondernemerschap en creëer nieuwe waarde (proposities)

In deeltijd uw Mastertitel halen?

Flexibele Master opleidingen,  die studeren naast uw baan mogelijk maken.

Wij hebben meerdere geaccrediteerde opleidingen in ons portfolio. Allen verschillend in oriëntatie, doelgroep, type afstudeeronderzoek en toelatingsniveau. Maar allen hebben gemeen dat ze te combineren zijn met werk en privé. Redenen om te studeren naast uw baan?

 • U heeft meer verantwoordelijkheden gekregen;
 • U wilt uw kennis verbreden en verdiepen;
 • De vraagstukken zijn complexer geworden;
 • U wilt een betere leider worden.

 

Over AOG TSM Business School

AOG TSM Business School is een gespecialiseerde masterschool met een portfolio van geaccrediteerde opleidingen.

AOG School of Management vindt haar oorsprong in de Rijksuniversiteit Groningen. Haar kernactiviteit is ‘executive education’, onderwijs primair gericht op werkende mensen. In deze onderwijsvorm staat als werkwijze betekenisgeving aan (eerdere) werk- en levenservaring centraal. Inspiratie is daarbij leidend; kennisverwerving is een hulpmiddel en moet aanzetten tot ‘Verder denken’.

TSM Business School is als business school ontstaan vanuit de Universiteit Twente en richt zich op de talentontwikkeling en groei van managers en professionals in (technologisch) complexe omgevingen. Vanuit het motto ‘True Leadership’ biedt TSM diverse bedrijfskundige opleidingen aan.

In AOG TSM Business School hebben AOG en TSM hun masteropleidingen samengebracht. Door deze bundeling van ons diverse aanbod van masteropleidingen kunnen innovatieve verbindingen ontstaan.

Maak kennis met onze docenten

AOG TSM Business School kan putten uit een omvangrijk netwerk van hoogleraren en docenten, die zichzelf ruimschoots hebben bewezen in de praktijk of aan een universiteit. Zij vormen samen met sterke praktijkprofessionals één van onze onderscheidende kwaliteiten.

Prof. drs. Philip Wagner

Programmadirecteur Master Strategy & Leadership en MBA Innovation & Leadership

Dr. Hester Duursema

Kerndocent Nieuw Leiderschap in Organisaties, Master Strategy & Leadership

Prof. dr. Rene ten Bos

Kerndocent Filosofie in Organisaties, Master Strategy & Leadership

Dr. Michiel Schoenmaker

Kerndocent Talent en Organisatieontwikkeling, Master Strategy & Leadership

Dr. Liane Voerman

Kerndocent Summer Academy, Research Lab en Thesis, Master Strategy & Leadership

Sander Harperink

Programmadirecteur Executive MBA

Dr. ir. Jeroen Kraaijenbrink

Docent Strategisch Management, Executive MBA

Drs. Maaike Arends

Kerndocent Leiderschap, Executive MBA

Dr. Marco de Witte

Kerndocent Verandermanagement, Master Strategy & Leadership

Ir. Jeroen Sempel

Docent Financieel Management, Strategie en Innovatie, Executive MBA

Drs. Delano Maccow

Kerndocent 1e jaar, alle vakken, MBA Innovation & Leadership

Drs. Andre Miedema

Docent 1e jaar, Financiën en Organisatie & omgeving, MBA Innovation & Leadership

Dr. Jelle Bouma

Kerndocent 2e jaar, Entrepreneurial competences, MBA Innovation & Leadership

Leen de Waal MSc MA

Kerndocent 2e jaar, Innovation Lab, MBA Innovation & Leadership

Drs. Annemarie de Vreese

Docent 2e jaar, "Zoeken naar business partners", MBA Innovation & Leadership

Recensies

In mijn optiek is leren iets dat je je hele leven lang doet. Het geeft me energie en inspiratie. Ik had al twee leergangen gevolgd bij AOG School of Management. Dan ligt het voor de hand om de hele master van AOG TSM Master School af te ronden. Alle onderdelen van de studie zijn me zeer goed bevallen. Je leert en werkt samen op hoog niveau en wordt gestimuleerd conceptueel en strategisch te denken. De Summer Academy in Cambridge vond ik een inspirerend hoogtepunt. Daar werd ik uitgedaagd om werk en omgeving op een filosofische manier te beschouwen. Overigens was de keuze voor deze master ook nuttig voor mijn loopbaan. Ik heb er mijn huidige functie bijna rechtstreeks aan te danken

Dorien Nelisse, ‎Lid College van Bestuur Regio College Zaanstreek Waterland

Als Business Developer bij een wereldspeler weet ik dat opereren als succesvolle partij in een steeds groter speelveld vraagt om focus en lef. Het uitzetten of veranderen van een strategie, zonder scherpe analyse en toetsing aan algemene kaders, kan gevaarlijk zijn. De behoefte ontstond om me te verdiepen en mijn ervaring te combineren met moderne theorieën en kennis. Het doorleven van de leerstof heeft mij ertoe aangezet, dieper door te vragen bij mijzelf en mijn collega’s. De tijdens de leergang ontwikkelde visie, heeft binnen ons bedrijf een aantal strategisch belangrijke processen op gang gebracht en bestaande trajecten verdiept. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is het onontbeerlijk dat van tijd tot tijd mijn professionele bagage grondig wordt gemoderniseerd. De flexibele master Strategy & Leadership biedt me daarvoor een gestructureerd proces. En met wat discipline is het programma goed te combineren met een drukke job.

 

Jan Sallevelt, International AI & Business Development at TOPIGS International

Ik had na de HTS Bedrijfskunde willen doen, maar ging meteen aan het werk en toen is het er niet van gekomen. Daarom heb ik me een paar jaar geleden ingeschreven voor de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap. Een intensieve leergang die mij veel heeft gebracht. De MBA was een logisch gevolg. Het Venture Lab was het meest uitdagende onderdeel van de MBA. Van niets iets maken, sprak mij zeer aan. Ik had meteen al een goed plan, vond ik zelf. Wat ik een absolute meerwaarde vond, is dat ik niet meteen dat idee kon uitwerken. In feite werd ik van de oplossing weggehouden. Als techneut wil ik graag zo snel mogelijk van a naar b. Ik zie een probleem, bedenk een oplossing en ga aan de slag. Ik heb geleerd dat je beter eerst kunt nadenken over je onderzoek model, een stapje terugzet en alle mogelijkheden analyseert. Dat vond ik een ontdekking: ik heb geleerd vragen te stellen.

Marcel Grit, Commercieel Directeur Roelofs

Ik merkte in de leergang Strategisch Leiderschap dat ik wel de juiste dingen deed, maar dat ik daar ook een goede ondergrond voor nodig had. Want juist die basis had ik nodig voor mijn werk! Voor de positionering van Wildlands heb ik veel gehad aan de colleges over de essentie van je merk. Ik heb geleerd terug te gaan naar de basis: wie zijn je doelgroepen en wat willen ze beleven? Hoe onderscheid je je van andere parken? Met de kennis die ik mee kreeg in de leergang kon ik een koers uitzetten en ik ben heel bij dat wat ik voor ogen had, blijkt te kloppen.

Irene Louwrier, CCO at WILDLANDS Adventure Zoo Emmen & ATLAS Theater

Interesse?

  Wij zorgen ervoor dat we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens.
  Deze website is beschermd door reCAPTCHA en het Google privacystatement en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Bedankt!

  Bedankt dat u interesse heeft getoond in een van onze masteropleidingen.
  Binnenkort neemt een van onze studieadviseurs contact met u op voor een vrijblijvend studieadviesgesprek.
  Heeft u direct vragen dan kunt u ons studieadviescentrum bereiken op: 088-5561000.

  Met vriendelijke groet,

  Mariek de Groot – Hoff

  Contactgegevens

  AOG TSM Business School Laan Corpus den Hoorn 300 9728 NG Groningen